Moschea di Kashgar, Xinjiang, Cina

Disponibile in acquisto:

Moschea di Kashgar, Xinjiang, Cina