Yurte Mongole, Tian Shan, Cina

Disponibile in acquisto:

Yurte Mongole, Tian Shan, Cina